Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

New York đang đề xuất việc tạo ra một 'Public Venmo'

Ảnh: gettyimage

Ước tính khoảng 14 triệu người Mỹ trưởng thành không có tài khoản ngân hàng, đây là lượng khách hàng tiềm năng các dịch vụ check-cashing và cho vay vay trong ngày (payday). Một dự luật mới ở New York đề xuất để tạo ra một nền tảng ngân hàng điện tử sở hữu công khai và tiền tệ kỹ thuật số. Inclusive Value Ledger sẽ cho phép công dân để chuyển tiền tệ giữa các cá nhân mà không mất phí. Nội tệ đã phổ biến trước khi Đạo luật Dự trữ Liên bang tập trung ngân hàng. Công nghệ này cần thiết để làm IVL thành hiện thực đã có. Trong khi đề xuất này nói rằng hệ thống sẽ được an toàn, nó không cung cấp thêm chi tiết về các cơ chế bảo mật lên kế hoạch hay chính sách hệ thống sẽ có. Kế hoạch này được hỗ trợ bởi một liên minh các nhóm cộng đồng.

Theo vice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét