Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

[Robotics] Walmart Robot bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng tạp hóa, thay thế người lao động


Robot đang được triển khai tại các cửa hàng Walmart để thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến. Các robot mới có thể thu thập các mặt hàng nhan hơn khoảng 10 lần so với một nhân viên. Walmart đang chuyển thành một mô hình ngày càng tự động, và do đó họ tuyển dụng người lao động ít hơn. Các cửa hàng bán lẻ vữa và gạch đang đấu tranh chống lại mô hình bán hàng chỉ qua trực tuyến này. Walmart cung cấp một dịch vụ mà khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và nhờ cửa hàng gửi về nhà của họ hoặc để tại chỗ đậu xe. Hệ thống này sử dụng robot sẽ cải thiện dịch vụ. Walmart đã sử dụng một đội robot có thể quét các kệ hàng nhanh hơn ba lần so với con người có thể làm. Các công ty vữa và gạch có các chi phí bổ sung của việc duy trì một không gian bán lẻ vật lý, và vì vậy nó có ý nghĩa rằng họ sẽ phải cố gắng cắt giảm chi phí để duy trì cạnh tranh.

Theo ScreenAnt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét