Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Những điều tôi tin tưởng - Stettix


Trở thành một nhà phát triển phần mềm đòi hỏi tư duy và kỹ năng nhất định. Một nhà phát triển cần để có thể suy nghĩ thấu đáo vấn đề và giải quyết chúng đơn giản nhất và hiệu quả. Viết mã rõ ràng là cần thiết, nhưng trên hết, tạo ra phần mềm cũng đòi hỏi kỹ năng thiết kế. Mã tốt không chỉ hoạt động mà còn dễ đọc, tái sử dụng, và hoàn thành một nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất có thể. Sự lựa chọn ngôn ngữ và công nghệ sử dụng sẽ có tác động rất lớn về từng dự án. Làm việc với những người khác là cần thiết, và điều quan trọng là phải biết làm thế nào để quản lý nhân viên và làm việc với những người khác. Nhà phát triển phần mềm rất dễ dàng quên chăm sóc bản thân và tự phát triển, nhưng đây là những lĩnh vực quan trọng để chăm sóc và tiến bộ trong cuộc sống.

Theo stettix trên gist.github


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét