Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Product Hunt đã phát hành YourStack - mạng xã hội về Sản phẩm


YourStack là một mạng xã hội mới mà tập trung vào sản phẩm được khuyến nghị. Mục đích trang web để trở thành một xu hướng cho sản phẩm. YourStack thuộc sở hữu của AngelList - là công ty sở hữu Product Hunt. Một số giám đốc điều hành công nghệ cao cấp đã tham gia trang web để cung cấp nội dung như nó sẽ khởi động. Gian lận đánh giá sẽ là một trong những vấn đề lớn mà YourStack sẽ phải đối mặt.Trang web có cùng hệ thống chống spam và lạm dụng với Product Hunt, và người dùng sẽ cần một tài khoản Twitter để thông báo để giảm khả năng tài khoản giả mạo.

Theo buzzfeednews

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét