Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

[Smartphone] Hướng dẫn thay đổi quyền truy cập của ứng dụng

Quyền truy cập các thành phần điện thoại

Hướng dẫn sau đây về việc thay đổi các quyền (permission) như quyền truy cập camera, danh bạ, thư viện ảnh hay micro của một app trên điện thoại Android hoặc iPhone để đảm bảo an toàn dữ liệu riêng tư. Một số ứng dụng có thể không chạy được khi không có một số quyền tối thiểu trên điện thoại. Bạn cần cho phép (allow) các quyền tối thiểu đó khi chạy ứng dụng để ứng dụng hoạt động bình thường.

Trên điện thoại Android

  1. Vào mục Manage applications hoặc Applications trong Settings.
  2. Chọn All Apps.
  3. Cuộn xuống và chọn app cần thay đổi.
  4. Chọn mục Permissions.
  5. Tắt các quyền (permissions) không cần thiết.

Trên điện thoại iPhone

  1. Vào mục Settings.
  2. Tìm đến app cần thay đổi.
  3. Chọn app và vào menu các quyền permissions.
  4. Tắt các quyền bạn không muốn.

Nguồn internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét