Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Microsoft cảnh báo lỗ hổng zero-day đang được tin tặc khai thác


Microsoft đã cảnh báo người dùng rằng những kẻ tấn công đang tích cực khai thác Windows zero-day lỗ hổng có thể thực thi mã độc trên hệ thống cập nhật đầy đủ. Các lỗ hổng bảo mật tồn tại trong Adobe Library Type Manager, gồm hai lỗ hổng mã thực thi có thể được kích hoạt bởi việc xử lý không đúng phông chữ độc hại. Microsoft khuyến cáo người dùng vô hiệu hóa các Preview Pane và Detail Pane trong Windows Explorer, vô hiệu hóa các dịch vụ WebClient, và đổi tên ATMFD.DLL hoặc vô hiệu hóa nó từ registry. Người dùng cũng nên cảnh giác với các yêu cầu đáng ngờ để xem các tài liệu không tin cậy và cài đặt ngay một bản vá khi nó trở nên có sẵn.

Theo arstechnica

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét