Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

CNN Explainer (GitHub Repo)CNN Explainer là một thiết kế hệ thống trực quan tương tác để giúp đỡ những người không phải kỹ thuật tìm hiểu về Convolutional Neural Networks. CNNs là một loại trí thông minh nhân tạo nổi trội ở khả năng phân loại hình ảnh. Một bản demo trực tiếp có sẵn, có chứa các hệ thống tương tác cùng với một lời giải thích của CNNs và liên kết đến các tài nguyên học tập.

Nguồn GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét