Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Ford chia sẻ giá trị của một năm của dữ liệu xe tự lái

(Ảnh: Ford)

Ford đang phát hành một bộ dữ liệu tự lái toàn diện cho các viện nghiên cứu và các nhà nghiên cứu. Các dữ liệu được thu thập trong hơn một năm và nó xuất phát từ nhiều xe tự lái. Ford cũng được chia sẻ một plug-in với công cụ dữ liệu trực quan. Công ty khác đã công bố số liệu tự lái là tốt, nhưng dữ liệu của Ford là độc đáo ở chỗ nó có chứa một loạt các điều kiện thời tiết và tình huống khác nhau.

Nguồn engadget

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét