Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

JWT.IO (Trang web)


MJSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn internet để bảo mật dữ liệu. Nó là một công cụ hữu ích để ủy quyền và trao đổi thông tin. Trang JWT.IO cho phép các nhà phát triển giải mã, xác minh và tạo JWT. Một danh sách các thư viện để ký và xác minh mã thông báo, được sắp xếp theo ngôn ngữ lập trình, có sẵn trên trang web này.

Nguồn TLDR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét