Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Mark Zuckerberg giới thiệu Facebook Shops, để các doanh nghiệp dễ dàng bày các sản phẩm để bán


Facebook Shops  là một tính năng mới mà sẽ làm cho việc niêm yết sản phẩm dễ dàng hơn trên Facebook và Instagram. Các dịch vụ miễn phí cho phép doanh nghiệp thiết lập danh sách sản phẩm trên hồ sơ Facebook Page, Instagram, câu chuyện của họ, hoặc trong quảng cáo. Doanh nghiệp vẫn sẽ phải hướng khách hàng tới một trang web để hoàn thành việc mua hàng. Facebook hiện đang thử nghiệm một chương trình gọi là Checkout sẽ cho phép các doanh nghiệp để thực hiện giao dịch trên mạng xã hội đối với một khoản phí, nhưng không biết khi nào sẽ có sẵn cho công chúng. Facebook có kế hoạch tích hợp các tính năng Shops vào WhatsApp, Messenger và Instagram trực tiếp, cũng như cho phép người dùng tags các sản phẩm thẻ khi livestreams.

Theo CNBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét