Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

PandaSet (Website)PandaSet là một tập dữ liệu quy mô lớn công cộng cho xe tự lái được cung cấp bởi . Trang này có 48.000 hình ảnh camera, 16.000 bản quét LiDAR, hơn 100 cảnh của mỗi 8 giây, 28 lớp chú thích, 37 nhãn phân ngữ nghĩa, và một bộ cảm biến đầy đủ. Các kịch bản lái xe bao gồm đồi dốc, địa điểm xây dựng, giao thông dày đặc và người đi bộ, và thời điểm khác nhau trong ngày và điều kiện chiếu sáng. Một liên kết đến các mẫu dữ liệu và tương tác của các dữ liệu có sẵn trên trang web.

Nguồn scale

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét