Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Push-button - bộ cài đặt của hệ điều hành MacOS trên VirtualBox (GitHub Repo)


macos-guest-virtualbox.sh là một kịch bản Bash, cài đặt hệ điều hành MacOS trên một máy khách ảo trên VirtualBox. Nó sử dụng hệ điều hành MacOS chưa sửa đổi tập tin cài đặt tải về trực tiếp từ máy chủ của Apple. Người dùng sẽ chỉ cần làm theo các hướng dẫn để cài đặt hệ điều hành MacOS.

Nguồn github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét