Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

[Trang web] Blushblush.design là một công cụ cho phép các nhà phát triển sử dụng và tùy chỉnh các hình minh họa từ các nghệ sĩ trên khắp thế giới. Nó hiện có sẵn dưới dạng plugin trên Figma và dưới dạng ứng dụng web. Có 13 bộ sưu tập hình ảnh với các thể loại như Fancy Plants, Cityscapes, Squiggles, v.v. Hình ảnh PNG chất lượng cao của Blush được sử dụng miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.

Nguồn internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét