Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Cách đăng xuất (log out) khỏi tài khoản trên Viber chạy trên máy tính PC


Để sign out khỏi Viber trên máy tính, Viber không có menu log out hay sign out như các phần mềm khác. Thao tác như sau:

Chọn menu Công cụ/Tùy chọn/Quyền riêng tư & Bảo mật (Tools/Options/Privacy and Security). Bấm nút lệnh Bỏ kích hoạt (Deactive).1 nhận xét: