Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Cách Apple học tự động hóa không thể phù hợp với kỹ năng của con người


Những nỗ lực trước đây của Apple trong việc tự động hóa các dây chuyền sản xuất của hãng luôn kết thúc với việc công ty quay trở lại sử dụng con người lành nghề thay thế. Công ty đã dành nhiều năm và hàng triệu đô la để tự động hóa dây chuyền sản xuất của mình. Các nỗ lực của Apple để tự động hóa các quy trình của họ đã thất bại vì rất khó khắc phục sự cố khi chúng phát sinh. Các máy móc không chú ý đến chi tiết như con người hoặc có thể chẩn đoán các vấn đề đến mức mà Apple yêu cầu. Thiết kế lại sản phẩm hàng năm cũng có nghĩa là các dây chuyền nhà máy tự động sẽ phải được cập nhật thường xuyên. Do những vấn đề này, Apple tiếp tục sử dụng lao động của con người. Các công ty khác, như Tesla và Boeing, cũng đã cố gắng và từ bỏ tự động hóa vì những lý do tương tự.

Theo appleinsider

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét