Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

[Tin ngắn] trang web Grid.js và Docker-OSX (github repo)

[GitHub Repo] Docker-OSX

Docker-OSX tự động hóa việc cài đặt OSX-KVM bên trong thùng chứa docker. Có thể tùy chỉnh kích thước và phiên bản của VM bằng cách sử dụng các đối số xây dựng.

[Trang web] Grid.js 

Grid.js là một plugin bảng HTML được viết bằng TypeScript. Nó rất dễ sử dụng, mở rộng và nguồn mở. Grid.js hoạt động với hầu hết các khung JavaScript. Một ví dụ về mã làm việc có sẵn trên trang web.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét