Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

[GitHub Repo] PIFuHD - chuyển đổi hình ảnh 2D của người mặc quần áo thành vật thể 3D

Một khung đa cấp bao gồm hình học 3D của người mặc quần áo ở độ phân giải hình ảnh 1k cao chưa từng thấy theo cách liên kết pixel, giữ lại các chi tiết trong đầu vào ban đầu mà không cần xử lý hậu kỳ.
Kho lưu trữ này chứa phần mềm có thể chuyển đổi hình ảnh 2D của người mặc quần áo thành vật thể 3D. Nó có thể số hóa các hình dạng rất phức tạp như kiểu tóc và quần áo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét