Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Hummingbird (GitHub Repo)

Hummingbird có thể chuyển đổi các mô hình ML truyền thống được đào tạo thành các tính toán tenxơ. Nó hỗ trợ một loạt các phân loại và hồi quy dựa trên cây, bao gồm Cây quyết định, Rừng ngẫu nhiên, LightGBM và XGBoost. Với Hummingbird, người dùng có thể hưởng lợi từ tất cả các tối ưu hóa hiện tại và tương lai được triển khai trong các khung mạng thần kinh, tăng tốc phần cứng tự nhiên và hỗ trợ cho cả các mô hình mạng truyền thống và thần kinh, mà không phải thiết kế lại mô hình của họ.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét