Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

K9 (Repit GitHub)


K9s là giao diện dòng lệnh để tương tác với các cụm Kubernetes. Nó giúp bạn dễ dàng điều hướng, quan sát và quản lý các ứng dụng trong tự nhiên. Đồng hồ K9 Kubernetes để thay đổi và cung cấp các tùy chọn để tương tác với các tài nguyên được quan sát. K9 có sẵn trên Linux, macOS và Windows.

Nguồn GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét