Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Swift AWS Lambda Runtime (GitHub Repo)


Swift AWS Lambda Runtime là một thư viện giúp xây dựng các chức năng Lambda trong Swift đơn giản và an toàn. Đây là một triển khai API Thời gian chạy Lambda AWS sử dụng Máy khách HTTP không đồng bộ được nhúng dựa trên SwiftNIO, được tinh chỉnh cho Thời gian chạy AWS. Thư viện có API đa tầng có thể xây dựng một loạt các chức năng Lambda.

Nguồn GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét