Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Microsoft Excel (trong bộ Microsoft 365) thêm tính năng quản lý tài chính cá nhân


Hiện tại Money trong Excel chỉ giới hạn cho người dùng tại Mỹ, hỗ trợ ngân hàng và tài khoản tài chính tại quốc gia này. Hy vọng trong thời gian tới sẽ sử dụng được tính năng này cho người sử dụng tại Việt Nam.

Nguồn thanhnien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét