Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

5 điều cần xem xét trước khi bạn sử dụng phần mềm giám sát nhân viên làm việc từ xa


Ảnh: GettyImages


1. Biết những yêu cầu tiết lộ thông tin của công ty.

Đảm bảo nhân viên được biết họ sẽ bị theo dõi khi làm việc trên máy tính. Chú ý thống nhất những thông tin được theo dõi chỉ là thông tin không bị luật cấm: như là chỉ thu thập thời gian làm việc trên máy tính.

2. Xác định những gì công ty đang cố gắng thực hiện - và những gì phần mềm có khả năng.

Chỉ thu thập thông tin mà công ty đã thống nhất với nhân viên như điều 1. Dù rằng các phần mềm có thể thu thập nhiều thông tin khác.

3. Hạn chế những gì công ty thu thập.

Việc thu thập thông tin nhiều về nhân viên có thể gây rủi ro cho nhân viên vì rủi ro thông tin cá nhân bị tiết lộ.

4. Hãy cẩn thận về việc tạo ra mối tương quan giữa dữ liệu và hiệu suất công việc.

Chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích quản lý doanh nghiệp thay vì áp đặt kỷ luật và công ty sẽ giảm bớt các vấn đề riêng tư tiềm ẩn.

5. Cân nhắc những ưu điểm so với nhược điểm của những gì nó có thể làm với văn hóa công ty

Đảm bảo rằng việc này không làm ảnh hưởng đến văn hóa công ty.

Theo INC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét