Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

[Trang web] CSS.gg


Trang web CSS.gg chứa hơn 700 biểu tượng UI CSS, SVG và Figma có sẵn trong SVG Sprite, các thành phần được tạo kiểu, NPM và API. Thư viện có thể tìm kiếm và người dùng có thể tùy chỉnh kích thước và màu sắc của các biểu tượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét