Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

[Trang web hay] Chakra UI


Chakra UI là một thư viện thành phần để xây dựng các ứng dụng React. Nó có một bộ các thành phần dễ dàng tạo kiểu, linh hoạt, có thể kết hợp và có thể truy cập. Mỗi thành phần tuân theo thông số kỹ thuật hướng dẫn của WAI-ARIA. Hầu hết các thành phần là chế độ tối tương thích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét