Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Trường khởi nghiệp của YCombinator khởi động lại để sẵn sàng phục vụ


Trường khởi nghiệp bootcamp trực tuyến miễn phí của Y Combinator bắt đầu vào năm 2017 dưới dạng khóa học trực tuyến 10 tuần miễn phí hàng năm, sau đó phát triển thành chương trình 8 tuần được tổ chức nhiều lần trong năm. Nó hiện có sẵn như là một chương trình quanh năm liên tục. Có thể truy cập chương trình giảng dạy thông tin miễn phí và theo yêu cầu thông qua trang web của Y Combinator.

Theo techcrunch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét