Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Công nghệ chuyển video thực thành hoạt hình (IRL to Anime With Cartoonization AI)


CartoonGAN là một mạng lưới thần kinh có thể biến đổi hình ảnh trong thế giới thực thành các phong cách anime khác nhau. Kết quả không thuyết phục lắm, nhất là khi so sánh với nghệ thuật vẽ tay. White-Box-Cartoonization tạo ra kết quả tốt hơn so với các kiến ​​trúc học sâu khác. Mặc dù White-Box-Cartoonization dường như không được sử dụng trong sản xuất anime bất cứ lúc nào sớm, nhưng nó có tiềm năng được sử dụng một khi thuật toán được đánh bóng hơn. Video cho thấy các cảnh từ đời thực, các cảnh phim hoạt hình được vẽ, các cảnh do CartoonGAN tạo ra, các cảnh hoạt hình White-Box-Cartoonization, cũng như các ví dụ về thuật toán White-Box-Cartoonization được áp dụng cho chơi game và các cảnh quay khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét