Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Khung JavaScript để xây dựng giao diện web và hệ thống lưu trữ dữ liệu có cấu trúc dành cho thiết bị di động

Trang web Hyperapp 

Hyperapp là một khung JavaScript để xây dựng giao diện web. Nó sử dụng một cú pháp khai báo có thể đọc và tự nhiên để viết. Hyperapp là một công cụ VDOM hiện đại, giải pháp quản lý nhà nước và mẫu thiết kế ứng dụng tất cả trong một. Hướng dẫn, hướng dẫn và các tài nguyên khác có sẵn trên trang web.


[GitHub Repo] Dflat 

Dflat là một hệ thống lưu trữ dữ liệu có cấu trúc dành cho thiết bị di động. Nó trả về các đối tượng dữ liệu bất biến có thể được truyền qua các hệ thống khác, tìm nạp dữ liệu đồng thời và đồng bộ trên bất kỳ luồng nào, v.v. Không giống như các lựa chọn thay thế như Core Data, Dflat được xây dựng hoàn toàn bằng Swift.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét