Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

[GitHub Repo] Texthero và Easy OCR

Texthero (GitHub Repo)

Nguồn: github

Texthero là gói Python để làm việc với dữ liệu dựa trên văn bản. Nó được thiết kế để được sử dụng trên đỉnh Pandas. Texthero bao gồm các công cụ để xử lý trước dữ liệu văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, biểu diễn văn bản, phân tích không gian vectơ và hiển thị văn bản. Ví dụ được cung cấp trong kho lưu trữ.


Easy OCR (GitHub Repo)

Nguồn: github


Easy OCR là gói để phát hiện văn bản trong hình ảnh. Gói hỗ trợ 42 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Thái. Ví dụ và một danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ có sẵn trong kho lưu trữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét