Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Phản hồi hoạt động như ghi chú dán trên trang web


BugHerd là cách dễ nhất để thu thập và quản lý phản hồi của trang web. Biến chuỗi email và bảng tính phản hồi mơ hồ thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được. Ghim phản hồi cho các yếu tố trên một trang web và nắm bắt thông tin kỹ thuật để giúp sao chép lỗi và giải quyết vấn đề. Theo dõi các nhiệm vụ phản hồi để hoàn thành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét