Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Startup dữ liệu bí mật Palantir đã tự tin nộp đơn xin IPO

Image Credits: Jason Alden/Bloomberg / Getty Images (Image has been modified)

Palantir là một startup dữ liệu lớn bí mật và phân tích cung cấp công nghệ cho các khách hàng như chính phủ Hoa Kỳ. Dữ liệu do công ty cung cấp đã được sử dụng để lập hồ sơ người nhập cư. Công ty đã nộp hồ sơ giấy tờ với SEC để công khai vào thứ Hai. Palantir hiện được định giá khoảng 26 tỷ đô la. Có vẻ như thị trường IPO đang bắt đầu nóng trở lại, bất chấp đại dịch.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét