Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Tìm hiểu về Apple Lightning


Lightning là giao diện kỹ thuật số được sử dụng trong hầu hết các thiết bị iOS của Apple kể từ cuối năm 2012. Tristar là mạch tích hợp được nhúng trong mọi thiết bị được vận chuyển với cổng Lightning cái và Hydra là biến thể mới hơn của Tristar. HiFive là đầu nối Lightning đực. SDQ và IDBUS đề cập đến một giao thức kỹ thuật số được sử dụng cho các cuộc đàm phán giữa Tristar và HiFive. Bài viết này cố gắng tìm hiểu làm thế nào các thành phần này làm việc cùng nhau. Bài này cũng khám phá các giao thức khác nhau và cách chúng tương tác với nhau để chỉ ra cách thức hoạt động của Lightning.

Nguồn github.io

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét