Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Trang web Brython

Giao diện trang https://brython.info/

Brython cho phép các nhà phát triển web sử dụng mã Python 3 thay vì Javascript để lập trình. Nó hỗ trợ cú pháp Python 3 và nhiều mô-đun phân phối CPython. Brython bao gồm các thư viện để tương tác với các thành phần DOM, sự kiện và thư viện Javascript hiện có. Nó hỗ trợ các thông số kỹ thuật mới nhất của HTML5 / CSS3 và có thể sử dụng CSS Framework. Một bộ sưu tập các ví dụ được liên kết trên trang.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét