Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Trang web Textures.js


Textures.js là một thư viện JavaScript để tạo các mẫu SVG. Nhà thiết kế có thể kết hợp màu sắc và kết cấu, tạo các mẫu tùy chỉnh, cũng như thay đổi kích thước của các mẫu được sử dụng. Ví dụ có sẵn trên trang web này.

Nguồn riccardoscalco

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét