Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

[Tin công nghệ] Tìm hiểu về cách học tăng cường sâu, học lập trình với Hedy

Trang web Spinning Up trong Deep RL


Spinning Up in Deep RL là một tài nguyên giáo dục của OpenAI để tìm hiểu về cách học tăng cường sâu. Học tăng cường là một phương pháp học máy để dạy các tác nhân cách giải quyết các nhiệm vụ bằng cách thử và sai. Trang web bao gồm tổng quan về học tập củng cố, một bài luận về cách tham gia vào vai trò nghiên cứu RL, danh sách các bài báo được tuyển chọn, v.v.


Hedy (GitHub Repo)

Hedy là một ngôn ngữ lập trình dần dần nhằm dạy lập trình và dạy Python. Nó tăng các yếu tố cú pháp của nó khi học sinh tiến bộ, xây dựng thành cú pháp phức tạp hơn và các khái niệm bổ sung. Hiện có 13 cấp độ, bao gồm các chủ đề như in và nhập, biến, khối mã, dấu hai chấm, dấu ngoặc và hơn thế nữa. Hedy tuân theo các nguyên tắc thiết kế dựa trên nghiên cứu về học tập.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét