Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Vượt qua cuộc phỏng vấn lập trình cao cấp như thế nào?

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Phỏng vấn vị trí kỹ thuật cao cấp có nhiều câu hỏi thách thức hơn và người phỏng vấn mong đợi một tiêu chuẩn cao hơn. Leetcode là một nền tảng tốt để thực hành các vấn đề vì có rất nhiều mẫu để lựa chọn, nhiều câu hỏi đến từ các cuộc phỏng vấn thực tế, hầu hết các vấn đề bao gồm nhiều giải pháp và giải thích, và thang điểm có thể giúp xác định vấn đề nào cần thực hiện cho cấp độ của bạn . Nhiều người phỏng vấn cho các vị trí cấp cao sẽ không hỏi những câu hỏi khó nhất vì những vấn đề này thường mất quá nhiều thời gian để mô tả, các giải pháp đòi hỏi rất nhiều mã và các giải pháp thường đòi hỏi kiến ​​thức mơ hồ. Một danh sách các câu hỏi được đề xuất có sẵn trong bài viết. Các nhà phát triển nên làm quen với các cấu trúc dữ liệu và xác định các kịch bản lập trình động. Một kế hoạch học tập được đề xuất được bao gồm ở cuối bài viết.

Theo medium


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét