Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Microsoft đang đưa các ứng dụng Android lên Windows 11 qua appstore của Amazon

Windows 11 sẽ có thể chạy các ứng dụng Android nguyên bản. Người dùng sẽ có thể tải xuống ứng dụng từ Appstore của Amazon thông qua cửa hàng Windows mới. Microsoft sẽ sử dụng công nghệ Intel Bridge để đưa các ứng dụng Android lên Windows, nhưng nó vẫn sẽ hoạt động với các hệ thống dựa trên AMD và Arm. Video sau đây (7 phút) cho thấy bao gồm các tính năng mới của Windows 11 trong sự kiện Windows 11.

Theo theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét