Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Sherloq (GitHub Repo)


Sherloq là một bộ công cụ pháp y hình ảnh kỹ thuật số. Nó có các thuật toán khác nhau giúp xác định xem hình ảnh có phải là giả mạo hay không.


MaytinhXuan 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét