Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Tiết lộ bí mật di truyền của một loài thực vật "bất tử"

Một bức ảnh do Tao Wen cung cấp cho thấy Welwitschia, một loại cây hai lá mầm mọc ở các vùng của sa mạc Namib ở miền nam châu Phi, có thể sống hơn 1.000 năm. (Tao Wen quaThe New York Times)

Welwitschia là một loại cây hai lá mầm mọc ở các vùng của sa mạc Namib ở miền nam châu Phi. Nó có thể sống hàng nghìn năm và không ngừng phát triển. Một số cây được ước tính hơn 3.000 năm tuổi. 

Một nghiên cứu gần đây xem xét cấu trúc gen của Welwitschia cho thấy toàn bộ bộ gen của cây đã nhân đôi khoảng 86 triệu năm trước do điều kiện sống khó khăn. Để chống lại điều này, bộ gen Welwitschia đã trải qua những thay đổi biểu sinh rộng rãi làm im lặng DNA rác thông qua một quá trình gọi là methyl hóa DNA. 

Quá trình này, cùng với các lực lượng chọn lọc khác, đã giảm đáng kể kích thước và chi phí bảo trì năng lượng của kho DNA trùng lặp của Welwitschia, Wan nói, mang lại cho nó "một bộ gen rất hiệu quả, chi phí thấp. Nhiều gen của nó giúp nó phát triển trong điều kiện khó khăn tột độ, và điều này có thể giúp con người tạo ra cây trồng cứng hơn, ít khát hơn.

Theo indianexpress


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét