Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Khảo sát dành cho nhà phát triển Stack Overflow 2021, framework AdonisJS

Khảo sát dành cho nhà phát triển Stack Overflow 2021

Stack Overflow thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm để giúp cải thiện cộng đồng và nền tảng của mình. Năm nay, cuộc khảo sát cho thấy một sự tiến hóa đáng kể trong cách các nhà phát triển tự đào tạo, với các tài nguyên trực tuyến như video và blog phổ biến hơn sách và trường học cộng lại cho những người dưới 18 tuổi. Hơn một nửa số người được hỏi đã viết mã trong vòng chưa đầy một thập kỷ, với 35% có ít hơn năm năm kinh doanh. Trang này chứa toàn bộ kết quả của cuộc khảo sát, bao gồm các chủ đề như công nghệ phổ biến nhất, công nghệ trả lương cao nhất, thông tin về việc làm và tiền lương, v.v.

Theo Stack Overflow


Trang web AdonisJS

AdonisJS là một framework để tạo các ứng dụng web và máy chủ API đầy đủ chức năng. Nó có thể xử lý các yêu cầu HTTP, truy vấn cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, tải lên tệp, email và hơn thế nữa. AdonisJS có lớp định tuyến phong phú, bộ điều khiển, trình xác thực dựa trên giản đồ và công cụ mẫu. Các ví dụ có sẵn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét