Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Windows 10 sẽ chặn các ứng dụng không mong muốn tiềm ẩn ( bằng Windows Security)

Khả năng bảo vệ Ứng dụng Không mong muốn sẽ chặn một số chương trình được tải xuống hoặc cài đặt. Người dùng vẫn có thể bỏ chặn các chương trình để hoàn tất quá trình tải xuống hoặc cài đặt. Sẽ có nhiều thông báo mã độc khi bạn tải file trên trình duyệt Edge, tùy vào sự đánh giá của bạn về nguồn tải về tin cậy mức độ nào thì bạn có thể bỏ qua cảnh báo để tải được file về bình thường.

"Potentially unwanted app blocking" sẽ được tự bật trên Windows 10


Microsoft đã bắt đầu bật tính năng bảo vệ Ứng dụng không mong muốn (PUA) tiềm ẩn của Windows Defender trong hệ điều hành Windows 10 của công ty.

Các ứng dụng không mong muốn tiềm ẩn "có thể khiến thiết bị của bạn chạy chậm, hiển thị quảng cáo không mong muốn hoặc tệ nhất là cài đặt phần mềm khác có thể gây hại hoặc khó chịu hơn" theo Microsoft. Microsoft lưu ý rằng những chương trình này không phải là phần mềm độc hại, mà nó thường là phần mềm không cần thiết hoặc không cần thiết.

Công ty đã giới thiệu hỗ trợ chặn PUA trên Windows 10 vào năm 2018, nhưng người dùng phải bật tính năng này bằng PowerShell; một tùy chọn để bật hoặc định cấu hình bảo vệ trong Bảo mật Windows đã được giới thiệu trong bản cập nhật tháng 5 năm 2020 cho Windows 10. Vẫn bị tắt vào thời điểm đó, người dùng hiện có thể định cấu hình bảo vệ trong Bảo mật Windows trên các thiết bị Windows 10.

Tính năng bảo vệ Ứng dụng tiềm ẩn không mong muốn sẽ được bật theo mặc định từ tháng 8 năm 2021 trở đi, nhưng chỉ dành cho người dùng Windows 10 sử dụng Bộ bảo vệ Windows chứ không phải giải pháp bảo mật của bên thứ ba.

Nếu bạn đang sử dụng Bộ bảo vệ Windows, bạn có thể kiểm tra và định cấu hình bảo vệ PUA theo cách sau:

  1. Chọn Start> Settings.
  2. Vào mục Update & Security.
  3. Chọn Windows Security.
  4. Bấm nút "Open Windows Security".
  5. Chọn App & browser control > Reputation-based protection
  6. Bật tính năng "Potentially unwanted app blocking"Nếu được bật, hãy chọn xem bạn muốn ứng dụng và tải xuống bị chặn hay chỉ một trong hai.

Cùng một trang liên kết đến lịch sử bảo vệ. Bạn có thể sử dụng nó để xem các hành động bảo vệ, bao gồm các ứng dụng hoặc tải xuống đã bị chặn bởi tính năng bảo vệ PUA của Windows.

Các chương trình của bên thứ ba như Cấu hình Bộ bảo vệ cũng có thể được sử dụng để quản lý tính năng bảo vệ và các tính năng khác của Bộ bảo vệ Windows.

Windows Defender không phải là chương trình duy nhất có thể bảo vệ khỏi các chương trình không mong muốn. Microsoft đã thêm tính năng bảo vệ PUA trong trình duyệt Edge mới của mình cách đây một thời gian.


MaytinhXuan theo ghacks

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét