Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Amazon đang xây dựng mảng kinh doanh âm thanh trực tiếp

Ảnh: Illustration_Annelise Capossela/Axios

Amazon đang đầu tư vào một tính năng âm thanh trực tiếp mới tương tự như Clubhouse. Họ sẽ tập trung vào các buổi hòa nhạc và biểu diễn trực tiếp, nhưng Amazon cũng đang xem xét các chương trình radio và podcast. Dịch vụ này sẽ được tích hợp với Twitch, dịch vụ video trực tiếp của Amazon. Các dịch vụ âm thanh trực tiếp đã bùng nổ trong thời kỳ đại dịch và nhiều công ty công nghệ đã đầu tư lớn vào không gian này.

Maytinhxuan theo axios 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét