Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Kinh doanh thông minh cho nhóm dữ liệu hiện đại

 


Hầu hết các công cụ BI sử dụng giao diện kéo và thả, giao diện này hoạt động cho người dùng không phải là kỹ thuật nhưng ngày càng nhiều, các nhà phân tích muốn các công cụ cho phép thực hành kỹ thuật phổ biến, chẳng hạn như kiểm soát phiên bản, thử nghiệm và trừu tượng hóa. Bằng chứng là Evidence công cụ mã nguồn mở mới sử dụng SQL và Markdown để làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Maytinhxuan 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét