Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Khám phá 120 năm múi giờ

 


Múi giờ là một vấn đề khó khăn và điều đó đặc biệt đúng đối với bất kỳ ai sử dụng ngày tháng trong dữ liệu của họ. Bài này khám phá lý do tại sao các múi giờ lại phức tạp như vậy và làm thế nào, trong hơn 120 năm, 284 múi giờ đã phát triển thành những gì chúng ta có ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét