Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Quản lý dữ liệu có sự tham gia


Ngày nay, các vụ vi phạm dữ liệu, bê bối và sử dụng sai dữ liệu cá nhân dường như tràn lan và cuối cùng làm suy yếu lòng tin của mọi người vào các sáng kiến ​​cung cấp dữ liệu. Trong báo cáo mới này, Viện Ada Lovelace đề xuất một khuôn khổ có thể giúp thiết lập lại niềm tin và trao quyền cho mọi người để giúp cung cấp thông tin, định hình và thậm chí quản lý dữ liệu của chính họ.

Maytinhxuan 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét