Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Lập trình (GitHub repository)

MalwareSourceCode (GitHub Repo)

Kho lưu trữ này chứa một bộ sưu tập mã nguồn phần mềm độc hại cho nhiều nền tảng khác nhau trong một loạt các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các mẫu phần mềm độc hại có sẵn để tải xuống.


Age(GitHub Repo)

age là một công cụ mã hóa và thư viện Go với các khóa rõ ràng nhỏ, không có tùy chọn cấu hình và khả năng tổng hợp kiểu UNIX. Một triển khai Rust thay thế có sẵn. age có thể mã hóa tệp cho nhiều người nhận bằng cách sử dụng khóa hoặc cụm mật khẩu. Nó cũng có thể mã hóa / giải mã bằng các khóa SSH.

Maytinhxuan tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét