Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

[Github] Nền tảng API phân tích để xây dựng các công cụ thông minh kinh doanh nội bộ


Neon (GitHub Repo)

Neon là một tập hợp các ràng buộc Rust để viết các mô-đun Node.js gốc an toàn và nhanh chóng. Nó hỗ trợ phiên bản ổn định Rust 1.18 trở lên. 


Cube.js (GitHub Repo)

Cube.js là một nền tảng API phân tích để xây dựng các công cụ thông minh kinh doanh nội bộ và thêm các phân tích hướng tới khách hàng vào các ứng dụng hiện có. Nó được thiết kế để hoạt động với các kho dữ liệu không máy chủ và các công cụ truy vấn. Cube.js có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng tạo các lớp API ngữ nghĩa, quản lý các điều khiển truy cập, tổng hợp dữ liệu và truy vấn bộ nhớ cache để có hiệu suất trong thời gian thực.

Xuancomputer

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét