Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Tin công nghệ mới nhất: Aura Theme, Go Plus- một ngôn ngữ dành cho kỹ thuật, giáo dục STEM và khoa học dữ liệu

Aura Theme (GitHub Repo)
Aura Theme là một chủ đề tối được thiết kế để hoàn thành công việc lâu dài mà không gây khó chịu cho mắt. Nó có sẵn cho Visual Studio Code, Sublime Text, CodeSandbox và nhiều loại thiết bị đầu cuối, trình duyệt và ứng dụng. 


 Go + (GitHub Repo)
Go + là một ngôn ngữ dành cho kỹ thuật, giáo dục STEM và khoa học dữ liệu. Nó được nhập tĩnh với phong cách giống tập lệnh dễ đọc hơn Go. Go + có tính năng hiểu danh sách, ký tự bản đồ, ký tự lát cắt, biểu thức lambda, v.v. và nó hoàn toàn tương thích với ngôn ngữ Go. Ví dụ và hướng dẫn có sẵn.
Maytinhxuan 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét