Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

[Thư viện Github] Jovo, Tamagui

 Jovo Jovo là một khung đa nền tảng để xây dựng trải nghiệm trò chuyện và đa phương thức trên web, Alexa, Trợ lý Google, Messenger, Instagram, Google Business Messages, ứng dụng dành cho thiết bị di động, v.v. Nó dựa trên thành phần và các tiện ích mở rộng có sẵn thông qua thị trường. Jovo hoạt động với nhiều dịch vụ NLU và CMS.


Tamagui (GitHub Repo)
Tamagui là một hệ thống thiết kế React phổ quát được tối ưu hóa cho bản địa và web. Hệ thống có một thư viện kiểu dáng đầy đủ tính năng với hỗ trợ kết xuất phía máy chủ trên nhiều trình duyệt và một API hoàn toàn có thể mở rộng, được nhập đầy đủ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét