Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

Hướng dẫn đầy đủ để phát triển Full Stack Web3

 


Hướng dẫn chuyên sâu này dạy các công cụ, giao thức và khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng web3 đầy đủ. Bài viết hướng dẫn cách triển khai một ứng dụng cho Polygon, một mạng có chi phí giao dịch thấp, thời gian chặn nhanh và việc áp dụng mạng hiện tại. Ứng dụng sẽ được xây dựng trên Máy ảo Ethereum, được sử dụng trên hàng chục blockchain.

Maytinhxuan theo devto


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét