Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Sao lưu dữ liệu sử dụng phần mềm miễn phí

Trong một hệ thống thông tin thì phần quan trọng nhất là dữ liệu. Toàn bộ hoạt động của một tổ chức, một cơ quan hay một công ty đều phụ thuộc vào dữ liệu này khi mà công nghệ thông tin ngày càng trở thành một công cụ hiệu quả.

Do đó, việc sao lưu dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được an toàn là điều tối quan trọng trong hoạt động của bất kỳ hệ thống thông tin nào. Việc sao lưu dữ liệu sẽ giúp cho hệ thống thông tin hoạt động trở lại khi gặp bất kỳ sự cố nào nhờ vào việc dữ liệu được khôi phục kip thời và giảm thiểu mất dữ liệu.

Việc sao lưu dữ liệu có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Gồm có: sao lưu qua internet bằng dịch vụ cloud (như Dropbox,OneDrive, Google Drive); copy dữ liệu sang ổ đĩa ngoài USB. Sau đây giới thiệu một cách sao lưu khác được thực hiện tự động bằng phần mềm.

Hệ thống sao lưu sau đây sử dụng phần mềm miễn phí Cobian version 11 có tính năng tự động sao chép dữ liệu đến nơi chứa dữ liệu sao lưu tại một thời điểm trong ngày. Nơi chứa dữ liệu sao lưu có thể là một thư mục khác trên chính máy tính đó. Hoặc có thể là ổ lưu trữ USB được gắn với máy tính đó. Hoặc nơi chứa dữ liệu sao lưu có thể là máy chủ FTP (có thể sử dụng phần mềm FTP server miễn phí FileZilla Server - link tải về).

Hệ thống backup qua Cobian backup có 3 thành phần như hình dưới đây.

Thành phần tại máy tính
Được gài đặt phần mềm Cobian Backup. Nếu chọn chế độ Shadow Copy thì file sẽ được sao lưu ngay cả khi bạn đang mở file đó để chỉnh sửa.

Phương tiện truyền
Qua cáp USB hoặc qua mạng (dây hoặc wifi).

Nơi lưu trữ.
Nơi lưu file sao lưu của Cobian có thể là:
  • Ổ đĩa ngoài USB.
  • Thư mục chia sẻ qua mạng.
  • Phần mềm FTP Server được gài trên máy tính khác.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét